Här kan man få plats för 50 sittande matgäster, användas som scen eller dansbana