Koitjärve är en lägergård som ligger vid Lygnerns södra strand i Kungsbacka kommun strax öster om naturreservaten Fjärås Bräcka och Gäddevik.
Markområdet inköptes av estniska invandrare 1960 för att användas till scoutgård och samlingsplats för estnisk kultur och folkliv. På ca 15,5 ha mark finns en lägergård med flera byggnader, festplats, bollplaner, tältplats och en friluftskyrka. I Storstugan finns kök och en stor samlingssal som rymmer 130 personer.
Möjligheten till bastubad är viktig för många ester och därför finns ett större bastuhus nere vid sjökanten. Ca 40 av gårdens sovplatser finns till uthyrning.
Genom åren har stora skaror av ester och svenskar besökt Koitjärve vid sammankomster, läger, kurser och festtillfällen. Lägergården – som ägs av Scoutkåren Tallinns Fastighetsstiftelse – omges av vackra strövområden med säregen natur. Koitjärve betyder Gryningssjön.

Historia

Den estniska scoutrörelsen startade i Estland år 1912. Vid andra världskrigets slut hösten 1944 ockuperades Estland av Sovjetunionen. 25 000 ester flydde då över Östersjön till Sverige. Redan i de flyktingläger som upprättades främst i Småland och Norrland organiserdes scoutverksamhet för pojkar och flickor. Estniska flyktingar bildade sedan, på sina nya hemorter runt om i Sverige, egna organisationer, skolor och församlingar. Estniska scoutavdelningar bildades inom KFUM:s och Sveriges Scoutförbund, och mark för scoutgårdar inköptes. Scouthemmet Metsakodu i Mullsjö kommun köptes 1954, Koitjärve 1960 och Veskijärve utanför Stockholm 1971.

För 60 år sedan , eller egentligen några år tidigare, beslutade man i Göteborg att esterna, och speciellt de estniska ungdomarna behövde en plats där de kunde känna sig som ester.
På den tiden var det scourörelsen som förenade de flesta ungdomarna och varje sommar letade man efter en lägerplats.
Man bildade en arbetsgrupp och började söka efter en lämplig plats. Efter besök på många ställen föll valet på det som vi numera kallar för Koitjärve.
För 60 år sedan arrangerades  Koitjärves första sommarfest. Nästan 1000 människor kom för att beundra det vackra skogsområdet med sitt torp och de kunde kanske föreställa sig vad man i framtiden kunde göra av området. Ägare till området blev  Scoutkåren Tallinns fastighetsstiftelse.
Man började med ett intensivt bastubygge. Eftersom Koitjärves tomt omfattade både bäck och sjöstrand byggdes bastun intill bäcken och nära stranden. Den första bastun har fått flera tillbyggnader och renoveringar. I år fick bastun en ny kamin som hade tillverkats i Estland.
Man röjde för flera tältplatser och varje sommar ordnades där många läger – Scoutkåren Tallinns sommar- och vinterläger, läger för vargungar och blåvingar, många slags kurser för scouter och en stor mängd arbetsdagar för dem som ville bidra till att utforma detta paradis för ungdomarna.
Med tiden har man byggt huset “Laasi Tare”, där byggmästaren Laas Oeselg bodde. Han var byggare, renoverare och var fiskare och stor vän till ungdomarna.

För de idrottsintresserade  har man byggt planer för fotboll, tennis, basket och beachvolleyboll. Arri Kaar planerade och ledde byggandet av den stora byggnaden “Nôlvaku” som har ett modernt kök, en stor mat- och festsal och 4 sovrum med 15 sängplatser.. Han ledde även bygandet av lekplatsens skepp och rutschkana.


Paviljongen med platsen framför med  flaggstången möjliggör friluftskonserter och högtidliga sammankomster.
Man kan även äta och dansa där. Högt uppe på en kulle finns en friluftskyrka med ett klocktorn där man kan genomföra gudstjänster, vigslar och dop. Där finns en minnesplakett med namnen på dem som hartestamenterat sina tillgångar till Koitjärve och därmed bidragit till Koitjärves existens.

På en annan kulle finns ” Veskimäes hus”  också kallat “Spökhuset” med nio sängplatser.
I det ursprungliga torpet finns 12 sängar och i bastun 8 sängplatser.

Önskedrömmarna blev ständigt större och 1964 hölls ett estniskt världsomfattande  scouläger med över 1000 deltagare  på Koitjärve. Lägret fick namnt “Pôhjala” (Norden) och det kom deltagare från hela den fria världen. 1996 hölls där ytterligare ett världsläger kallat “Vahelduste” (Omväxlingen)

Särskilt spännande var lägret EST-MASH som var en kurs i första hjälpen.Den var inspirerad av den amerikanska TV-serien  “M*A*S*H” och leddes av entusiasten Harry Sepp.

Koitjärve har byggts med frivilligt arbete och med esternas pengar som har samlats in krona för krona och med stor möda för att vi ester skulle få ett eget ställe där vi kunde utveckla vår estniska kultur som vi själva ville. Under många år har man arrangerat kulturläger vid påsktiden. De ersatte de tidigare scoutkurserna och har nu utvecklats till familjeläger allt efter  att behoven har förändrats.
Idag kan man hyra Koitjärve för många olika verksamheter. På Koitjärve har man genomfört bröllop, dop, släktmöten, jubil´eer och vanliga födelsedagsfester, lägerskolor mm.

60 aastat tagasi või õieti paar aastat varem otsustati et eeastlastel, eriti eesti noortel, oleks vaja koht kus olla eestlane. Otsiti laagripaika. Tol ajal oli skautlus suur noorte koondaja ja iga suvi otsiti kus saaks laagreid pidada. Moodustati töögrupp kes asus otsima sobivat kohta. Peale mitme külastuse langes otsus sellele kohale mida me nüüd nimetame Koitjärve.

Ja 60 aastat tagasi peeti esimest Koitjärve suvepäeva. Kokku oli tulnud ligi 1000 inimest imetlema suurt metsaala, popsi maja ja nägemas oma vaimusilmas mis sellest võiks saada. 

Omandajaks ja haldajaks jäi Tallinna lipkonna sihtasutus Koitjärve.

Algas kibe töö saunaehitamisega. Kuna Koitjärvele kuulub nii oja kui järverand ehitati saun oja kaldale ja järve lähedale. Algset sauna on mitmel korral juurde ehitatud ja uuendatud. Käesoleval aastal on paigaldatud uus sauna keris mis on Eestis tehtud.

Rajati mitmed laagriplatsid kus sai telgitada ja igal suvel peeti mitmeid laagreid.

Tallinna lipkonna suve ja talvelaagreid, hundude ja hellakeste laagreid, skautide  mitmesuguseid kursuseid ja hästi palju talgupäevi neile kes soovisid käed külge panna sellele noorteparadiisile .

Koitjärvele on ajapikku ehitatud Laasi Tare, kus elas ehitusmeister Laas Oeselg aastaid olles nii ehitaja, parandaja, kalstaja ja hingelt suur noorte sõber. Spordihuvilistele on tehtud jalgpalli väljak, tennise väljak, korvpalli väljak ja ranna võrkpalli väljak. Suur ehitus Nôlvaku, kavandatud ja juhatatud Arri Kaare poolt kes ka juhtis mängulaeva ja liumäe ehitamisi, on moodsa köögiga, suure söögi/peo saaliga ja nelja magamistoaga 15 voodikohaga. Paviljon koos lipuväljakuga annab võimaluse

õues kontserte pidada, süüa, tantsida ja aktuseid pidada.Kõrgel mäeotsas asub vabaõhu kirik kellatorniga kus saab jumalateenistusi pidada ja ka pulmi ja ristseid. Seal asub ka nimesilt  nende nimedega kes on oma maise vara pärandanud Koitjärvele ja sellega võimaldanud Koitjärve püsimist. Teises mäeotsas on Veskimäe tare  või n.n. Tondi Loss 9 voodi kohaga. Laasi Tares saab ka 14 inimest ööbida neljas toas. Vanas Majas  on 16 voodit Saunas on 8 voodi kohta.

Unistused läksid aina suuremaks ja 1964 peeti Koitjärvel skautide maailmalaager üle 1000 laagrilisega. Laagri nimeks oli Põhjala ja külastajaid oli tervest vabast maailmast.

Hiljem peeti veel üks maailmalaager Vahelduste aastal 1996.

Põnev laager oli EST-MASH, esmaabikursus mis oli Ameerika Mashi filmi seriaalist inspitatsiooni saanud ja mida tulihing Harry Sepp juhendas.

Koitjärve on ehitatud vabatahtliku tööga ja eestlaste rahaga mis on kogutud kroonide kaupa ja suure vaevaga selleks, et meil eestlastel oleks üks oma koht, kus eestlust oma soovi järgi arendada. Aastaid on siin peetud Kultuuri laagreid lihavôtte paiku. Need asendasid kunagisi skautide kursuseid ja on nüüd arenenud edasi perelaagriks.Nii kuidas vajadus muutub.

Tänapäeval on võimalik Koitjärvet üürida mitmesuguseks tegevusteks. Nii on Koitjärvel toimunud pulmi. ristseid, suguvõsa kokkutulekuid, ümmargusi ja muidu sünnipäevi, kooli laagreid jne.

Rohkem infot Koitjärve kohta saab meie  kodulehelt mis on arenemis faasis:  koitjarve.se